|      66476737_021
تاریخ خبر : 1400/06/24

در این آموزش شما با پر کاربرد تریت کلید های ترکیبی آشنا خواهید شد :

 

CTRL+A==>انتخاب همه ی متن

CTRL+C==>انجام عملیات کپی

CTRL+X==>انجام عملیات انتقال

CTRL+V==>انجام عملیات چسباندن

 

ALT+TAB==>حرکت بین پنجره های باز 

ALT+F==> نمایش گزینه های منوی فایل در برنامه در حال اجرا 

ALT+S==>ارسال ایمیل 

ALT+ENTER==>نمایش اطلاعات برنامه 

 

WINKEY + L==>قفل کردن صفحه 

WINKEY + U==> باز کردن مدیریت ابزار 

WINKEY +==> کوچک کردن همه ی پنجره های باز

 

 

به زودی با آموزش های جدید همراه شما خواهیم بود 

 

 

 

♥با ما همراه باشید 

 

ارسال نظر

خدمات مشتریان

درباره ایران رایانه

ایران رایانه را دنبال کنید

آخرین اخبار و مقالات